Het CBO is een actieve vereniging met betrokken ondernemers. Wij zetten ons in voor een optimaal ondernemersklimaat in Oostzaan. Het CBO onderhoudt contact met lokale en regionale overheden en fungeert als aanspreekpunt voor diverse instanties.

Standpunten

  • Voldoende ruimte om te ondernemen
  • Bereikbaarheid en mobiliteit
  • Onderwijs en arbeidsmarkt
  • Netwerken met CBO leden en haar gasten

Wij kloppen aan bij de gemeente of provincie als dat nodig is. Denk hierbij aan zaken over parkeerproblemen op je bedrijventerrein. Of over de energieprijs van je onderneming. Of onderwerpen als milieu of onroerendzaakbelasting. En werken samen met andere bedrijfsverenigingen in de omliggende gemeenten.

Samen maken wij een krachtig netwerk.

Agenda

13 mei

Ondernemen en belastingen

19.30 uur
Online
Online
Terug naar overzicht